miChou’s photoblog

The world through my eyes

Peșteri și Oameni

leave a comment »

Pustia e aceeași, la fel de uscată și lipsită de viață, indiferent dacă-i spune „a Carantaniei” sau „a Hozevei”…

Carantania

Hozeva

…și totuși, în amândouă, au viețuit Oameni

Carantania

Hozeva

Written by miChou

21-Oct-2010 at 20:23

Posted in desert, israel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s