miChou’s photoblog

The world through my eyes

Archive for October 21st, 2010

Peșteri și Oameni

leave a comment »

Pustia e aceeași, la fel de uscată și lipsită de viață, indiferent dacă-i spune „a Carantaniei” sau „a Hozevei”…

Carantania

Hozeva

…și totuși, în amândouă, au viețuit Oameni

Carantania

Hozeva

Written by miChou

21-Oct-2010 at 20:23

Posted in desert, israel